Jakob Thomsen

Stif­ten­de part­ner og an­svars­ha­ven­de redaktør

Jakob er medstif­ter af Dan­marks Fon­de, som ud­gi­ver Fun­dats. Han er op­rin­de­ligt ud­dan­net Cand.merc i In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness fra Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn (CBS) og si­den som fa­gjour­na­list fra Jour­na­list­højsko­len i Aarhus.

Jakob har des­u­den en for­tid i den stats­li­ge sek­tor – dels som samfundsøko­nom i For­bru­ger­sty­rel­sen og dels som se­ni­o­r­kon­su­lent i Eks­port Kre­dit Fonden.

2295 3094

Jakob Thomsens artikler