Michael Monty

Jour­na­list

Mi­cha­el Monty er fre­elan­cejour­na­list og har si­den ef­ter­å­ret 2018 væ­ret knyt­tet til Fun­dats. Fra au­gust 2020 til marts 2024 var han fa­stan­sat jour­na­list på Fun­dats. Han har 30 års er­fa­ring fra me­die- og kom­mu­ni­ka­tions­bran­chen og er ud­dan­net jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­højsko­le i 1993.

Michael Montys artikler