Poul Due Jensens Fond sikrer drikkevand til flygtninge i Tanzania

Poul Due Jensens Fond har doneret 5,3 millioner dollars til etablering af et vandværk i Tanzania, som skal levere rent drikkevand til fire flygtningelejre.

Po­ul Due Jen­sens Fond støt­ter byg­ge­ri­et af ver­dens stør­ste sol­drev­ne vand­værk, som skal le­ve­re rent drik­ke­vand til 250.000 flygt­nin­ge fra Den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo og Burun­di, der bor i fi­re flygt­nin­ge­lej­re i det nord­ve­st­li­ge Tan­za­nia. Det op­ly­ser Po­ul Due Jen­sens Fond i en pressemeddelelse.

Fon­den har do­ne­ret 5,3 mio. dol­lars over tre år til pro­jek­tet, som er et sam­ar­bej­de mel­lem den krist­ne ngo Wa­ter Mis­sion, Tan­za­ni­as re­ge­ring og FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at (UNHCR).

Pro­jek­tet er ba­se­ret på Grund­fos’ bæ­re­dyg­ti­ge pum­pe­tek­no­lo­gi og skal dri­ves af næ­sten 100 pro­cent solenergi.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer