Ugens tegning af Bob Katzenelson

HJERNEGYMNASTIK

Lund­beck­fon­dens The Brain Prize går i år til fi­re for­ske­re for de­res op­da­gel­se af en cen­tral bi­o­lo­gisk me­ka­nis­me, som er med til at ud­lø­se mi­græ­ne­an­fald. Forsk­nin­gen har ført til ud­vik­ling af nye me­di­cin­ske be­hand­lin­ger mod mi­græ­ne. Hjer­ne­for­sker­pri­sen har ek­si­ste­ret si­den 2011, men for før­ste gang la­ver Lund­beck­fon­den i år en mas­siv re­k­la­me­kampag­ne i avi­ser og Tv for at gø­re op­mærk­som på prisen. 

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer