Annoncespot_img

Otto Mønsteds Fond får administrerende direktør

Nina Movin er pr. 15. december tiltrådt som administrerende direktør i Otto Mønsteds Fond.

Ot­to Møn­steds Fond får ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør med bred er­fa­ring fra den fi­nan­si­el­le sektor.

Ni­na Movin kom­mer fra en stil­ling som re­gio­nal salgs­di­rek­tør i in­ve­ste­rings­fir­ma­et Thre­ad­ne­ed­le. Hun har tid­li­ge­re væ­ret di­rek­tør i Nor­dea Mar­kets og sid­der des­u­den i be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Pension.

Ni­na Movin skal sam­ti­dig væ­re ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­dens dat­ter­sel­skab Ot­to Møn­sted A/S. Her af­lø­ser hun Ul­rik Bülow på posten.

Di­rek­tør An­net­te Berg­man fort­sæt­ter som ad­mi­ni­stra­tor i fonden.

Skriv ger­ne til kontakt@​danmarksfonde.​dk, hvis du har nyt om nav­ne, do­na­tio­ner og ak­ti­vi­te­ter i fondsbranchen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer