Annoncespot_img

Kræftprofessor er nyt bestyrelsesmedlem i Nordea-fonden

Overlæge Karina Dahl Steffensen indtræder i bestyrelserne for Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden.

Karina Dahl Steffensen (foto: Charlotte Dahl / Sygehus Lillebælt)
Ka­ri­na Da­hl St­ef­fen­sen (fo­to: Char­lot­te Da­hl / Sy­ge­hus Lillebælt)

Pro­fes­sor i kli­nisk on­ko­lo­gi og over­læ­ge ved Sy­ge­hus Lil­le­bælt, Ka­ri­na Da­hl St­ef­fen­sen er ind­valgt i be­sty­rel­sen for Nordea-fonden. 

Det sker i for­bin­del­se med be­sty­rel­sens års­mø­de den 25. februar. 

Hun over­ta­ger po­sten ef­ter Dort­he Gyl­ling Crü­ger, som ud­t­rå­d­te ved årsskiftet.

Nor­dea-fon­den støt­ter go­de liv in­den for sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur med ca. 500 mio. kr. år­ligt. Ka­ri­na Da­hl St­ef­fen­sen skal sær­ligt bi­dra­ge med sund­heds­fag­li­ge kom­pe­ten­cer til fon­dens virke.

Sam­ti­dig ta­ger Ka­ri­na Da­hl St­ef­fen­sen og­så plads i be­sty­rel­sen for den min­dre og ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, Nor­dea Bank-fonden. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer