Plastic Change modtager Bodil Pedersen Fondens natur- og miljøpris

Organisationen modtager Bodil Pedersen Fondens natur- og miljøpris 2016 på 100.000 kr. til støtte for sin indsats mod plastik i havet.

”Pla­stic Chan­ge til­de­les pri­sen for de­res sto­re en­ga­ge­ment og ihær­di­ge ind­sats for op­lys­ning og for­mid­ling om pla­stik­foru­re­ning. Pla­stic Chan­ge gør en for­skel og gi­ver sam­ti­dig be­folk­nin­gen mu­lig­hed for at gø­re en for­skel,” ly­der Bo­dil Pe­der­sen Fon­dens be­grun­del­se for at til­de­le or­ga­ni­sa­tio­nen na­tur- og mil­jøpri­sen. Det op­ly­ser Pla­stic Chan­ge på Facebook.

”Pen­ge­ne fal­der på et tørt sted. Vi hå­ber man­ge fle­re vil føl­ge det go­de ek­sem­pel, så vi kan fort­sæt­te vo­res kamp mod pla­stik i ha­vet,” skri­ver Pla­stic Change.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer