Carsten Vitoft

Fre­elan­ceour­na­list

Car­sten har me­re end 15 års er­fa­ring som jour­na­list for Øko­no­misk Uge­brev, Man­dag Mor­gen og Pen­ge & Pri­va­tø­ko­no­mi. Han er ud­dan­net Cand.merc i fi­nan­si­e­ring og regn­skabsvæ­sen fra Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn (CBS). Car­sten er en spe­ci­a­li­se­ret er­hvervsjour­na­list, som på bag­grund af si­ne øko­no­mi­ske kom­pe­ten­cer og er­hverv­ser­fa­ring som ak­tie­a­na­ly­ti­ker har en sær­lig ev­ne til at op­spo­re og for­mid­le de jour­na­li­sti­ske hi­sto­ri­er, der lig­ger bag er­hvervs­li­vets informationsstrømme.

Carsten Vitofts artikler