Trine Gammelgaard

Fre­elan­cejour­na­list og podcast-vært

Tri­ne Gam­mel­gaard er fre­elan­ce jour­na­list og vært på po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi, som er ba­se­ret på in­ter­views med fonds­di­rek­tø­rer fra nog­le af de mest to­ne­an­gi­ven­de fon­de i Dan­mark. Tri­ne har ar­bej­det i fonds­bran­chen som kom­mu­ni­ka­tions­chef, kul­tur­chef, pro­jekt­le­der og be­tro­et rå­d­gi­ver for fonds­di­rek­tø­rer. Tid­li­ge­re har hun bl.a. ar­bej­det på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Hun er ud­dan­net cand.mag. i Mo­der­ne Kul­tur og Kulturformidling.

Trine Gammelgaards artikler