Største kampvalg skudt i gang i Syddanmark

Årets repræsentantskabsvalg i Tryghedsgruppen er skudt i gang. Med 31 kandidater til 15 pladser er der tale om rekord for regionen.

Trygfonden, Havnestaden (foto: Janus Moos)
(fo­to: Ja­nus Moos).

Fra den 24. ja­nu­ar til og med den 11. fe­bru­ar 2022, er der valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Syddanmark.

15 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser skal be­sæt­tes i den med­lem­s­sty­re­de forening.

Det be­ty­der, at der for hver af re­gio­nens plad­ser i det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab er to kan­di­da­ter, som dy­ster om at få ind­fly­del­se på bl.a. de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i Tryg­fon­den, som er en del af Tryghedsgruppen. 

Det er det hø­je­ste an­tal kan­di­da­ter i Re­gion Syd­dan­mark i Tryg­heds­grup­pens hi­sto­rie, frem­går det af en pressemeddelelse. 

Al­le med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen i re­gio­nen kan del­ta­ge i val­get, og der er mu­lig­hed for en­ten at stem­me di­gi­talt el­ler via fy­sisk brev. 

De 31 kan­di­da­ters val­go­p­læg og kan­di­dat­film kan fin­des på Tryg­heds­grup­pens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer