Ugens tegning af Bob Katzenelson

EN SMAGSSAG

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup er li­ge på trap­per­ne med et kom­mis­so­ri­um for et fonds­ud­valg, der skal ku­le­gra­ve lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de. Eks­per­ter og be­sty­rel­ser har gen­nem fle­re år kri­ti­se­ret de utids­sva­ren­de ram­me­vil­kår for at for­rin­ge sam­funds­vær­di­en af de man­ge mil­li­ar­der, der lig­ger i fon­de­nes formuer. 

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer