KFI ansætter ny uddelingschef

Købmandsfonden ansætter Anne Lene Hamann, som ny chef for uddelingsområdet.

An­ne Le­ne Ha­mann har haft en lang kar­ri­e­re i Ma­tas, hvor hun og­så har ar­bej­det sam­men med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i KFI Fon­den, Terje List.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond an­sæt­ter An­ne Le­ne Ha­mann som ny ud­de­lings­chef ef­ter Ma­rie Scott Po­ul­sen, der er skif­tet til en stil­ling som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Tivoli.

KFI’s ud­de­lings­ni­veau har de se­ne­ste år væ­ret sti­gen­de med ud­de­lin­ger til bå­de en­kel­te køb­mands­for­ret­nin­ger og til pro­jek­ter, der gav­ner køb­mæn­de­ne bredt. I 2020 ud­del­te fon­den for 146 mil­li­o­ner kroner.

An­ne Le­ne Ha­mann er 57 år og har haft en lang kar­ri­e­re hos Ma­tas, hvor hun blandt an­det har haft an­sva­ret for Ma­tas sam­le­de mar­keds­fø­ring, on­li­ne­ak­ti­vi­te­ter, Club Ma­tas og Ma­tas eg­ne mærker.

”Jeg har tid­li­ge­re ar­bej­det sam­men med An­ne Le­ne hos Ma­tas. Jeg er sik­ker på, at hun med sin bag­grund, vir­ke­lyst, for­stå­el­se for de­tail­han­del og smit­ten­de en­ga­ge­ment kan bi­dra­ge til, at vi når i mål med vo­res stra­te­gi for ud­de­lin­ger­ne frem mod 2024,” si­ger adm. di­rek­tør i KFI-fon­den, Terje List.

An­ne Le­ne Ha­mann til­træ­der stil­lin­gen den 2. maj 2022.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer