Annoncespot_img

Oldebarn af stifter ind i bestyrelsen for Grundfos-fonden

Estrid Due Hesselholt er udtrådt af bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond og erstattet med Helena Due Langvad, der er oldebarn af fondens stifter.

Den 27-åri­ge Bu­si­ness De­ve­l­op­ment Ma­na­ger He­le­na Due Lang­vad er nyt med­lem af be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond (Fo­to: Montg­o­me­ry Foto).

Fjer­de ge­ne­ra­tion af Due Jen­sen-fa­mi­li­en har nu sæ­de i fonds­be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond.

Det lig­ger fast ef­ter fon­dens års­mø­de den 14. marts. Her valg­te be­sty­rel­sen den 27-åri­ge He­le­na Due Lang­vad som ef­ter­føl­ger til Estrid Due He­s­sel­holt, der ud­træ­der af fondsbestyrelsen.

Der­med er det før­ste af stif­te­rens ol­debørn ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for den fond, som Po­ul Due Jen­sen stif­te­de i 1975 for at sik­re sit livs­værk, Grundfos.

At vær­ne om Grund­fos’ vær­di­er og ud­vik­ling har al­tid og vil al­tid væ­re en del af mit DNA

He­le­na Due Lang­vad – Be­sty­rel­ses­med­lem, Po­ul Due Jen­sens Fond

"Jeg er stolt og be­æ­ret over, at jeg som ol­de­barn af stif­te­ren kan væ­re med til at bi­dra­ge til fon­dens ar­bej­de og støt­te op om min ol­de­fars øn­sker for Grund­fos. At vær­ne om Grund­fos’ vær­di­er og ud­vik­ling har al­tid og vil al­tid væ­re en del af mit DNA," si­ger He­le­na Due Lang­vad i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

He­le­na Due Lang­vad er Bu­si­ness De­ve­l­op­ment Ma­na­ger i re­k­rut­te­rings­fir­ma­et Candeno.

For Estrid Due He­s­sel­holt er det et be­mær­kel­ses­vær­digt langt be­sty­rel­ses­ka­pi­tel, der nu er af­slut­tet. Hun har så­le­des sid­det i be­sty­rel­sen for Po­ul Due Jen­sens Fond i 46 år.

Det er ef­ter­kom­mer­ne af fon­dens stif­ter, som i sam­råd har indstil­let He­le­na Due Lang­vad til at over­ta­ge plad­sen ef­ter sin mor­fars sø­ster. He­le­na Due Lang­vad er dat­ter af An­net­te Due Jen­sen og nie­ce til Grund­fos’ CEO, Po­ul Due Jensen.

Iføl­ge fun­dat­sen be­står fonds­be­sty­rel­sen af fi­re ef­ter­kom­me­re af Po­ul Due Jen­sen, fi­re ek­ster­nt valg­te og fi­re me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter fra Grundfos.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer