Ny finans- og økonomidirektør i Davids Fond

C.L. Davids Fond og Samling får ny finans- og økonomidirektør med 33 års erfaring med kapitalforvaltning i Danske Bank.

Søren Skov
Sø­ren Skov

C.L. Davids Fond og Sam­ling har pr. 1 ju­ni an­sat Sø­ren Skov som ny fi­nans- og økonomidirektør. 

Sø­ren Skov af­lø­ser Ni­els Ma­zan­ti, der har få­et an­den be­skæf­ti­gel­se. Det op­ly­ser fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand til Fundats:

”Sø­ren, der er 53 år, har en lang og so­lid er­fa­ring fra Dan­ske Bank, hvor han har be­skæf­ti­get sig med in­ve­ste­rin­ger, se­ne­st som Execu­ti­ve Di­rector, As­set Ma­na­ge­ment. I be­sty­rel­sen ser vi me­get frem til sam­ar­bej­det med Sø­ren,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

C.L. Davids Fond og Sam­ling har cir­ka 1,5 mia. kr. un­der for­valt­ning og dri­ver des­u­den mu­se­et, som lig­ger i det hus, hvor fon­dens stif­ter hø­jeste­rets­sag­fø­rer C.L. David selv bo­e­de. Mu­se­et be­står først og frem­mest af is­la­misk kunst, som David selv op­køb­te, men fon­den ud­vi­der hvert år sam­lin­gen med nyindkøb. 

For Sø­ren Skov bli­ver over­gan­gen fra ban­kver­de­nen til fonds­ver­de­nen en spæn­den­de ud­for­dring, si­ger han:

”Jeg ser frem for at kun­ne bru­ge mi­ne kom­pe­ten­cer in­den­for ka­pi­tal­for­valt­ning i fon­den. Der­u­d­over er det enormt in­spi­re­ren­de at bli­ve en del af mu­se­et og mil­jø­et om­kring Davids Sam­ling, som jo er helt nyt for mig.” 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer