Ny sekretariatschef i Augustinus-koncernen

Augustinus-koncernen har pr. 1. december 2020 ansat Line Gulløv Lundh som ny sekretariatschef for det fælles sekretariat i Augustinus Fonden og Chr. Augustinus Fabrikker.

Line Gulløv Lundh  (foto: Augustinus Fonden)
Li­ne Gul­løv Lundh (fo­to: Au­gusti­nus Fonden)

42-åri­ge Li­ne Gul­løv Lundh er cand.mag. i me­di­e­vi­den­skab og kom­mer til Au­gusti­nus-kon­cer­nen ef­ter 7 år som se­kre­ta­ri­ats­chef i di­rek­tions­se­kre­ta­ri­a­tet i hhv. Sty­rel­sen for Forsk­ning og Ud­dan­nel­se samt Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­nova­tion med bl.a. an­svar for le­del­ses- og ministerbetjening.

Med Li­ne Gul­løv Lundh styr­kes de fæl­les se­kre­ta­ri­ats­op­ga­ver og be­sty­rel­ses­be­tje­nin­gen for den sam­le­de Au­gusti­nus-kon­cern, op­ly­ser fonden. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer