Rokade i Roskilde Festival-fonden

Tre nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival.

Lotte Hansen, Martin Høyer-Hansen & Lene Tanggaard Pedersen
Lot­te Han­sen, Mar­tin Høy­er-Han­sen & Le­ne Tang­gaard Pedersen

For­mand­ska­bet i Fon­den Roskil­de Festi­val, Git­te Nør­gaard og Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, er ud­t­rå­dt af be­sty­rel­sen ef­ter ud­lø­bet af valgperioden.

Ny for­mand pr. 6. ju­ni er Chri­sti­an Fol­den Lund, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2016. Ny næst­for­mand er Ja­cob Ti­el­bo Bøt­ter, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2015.

Be­sty­rel­sen har des­u­den sup­ple­ret sig med tre nye ansigter:

  • Lot­te Han­sen, adm. di­rek­tør i Han­sen & Ers­bøll Agenda 
    • Lot­te Han­sen er cand.scient.pol. og jour­na­list, hun er des­u­den be­sty­rel­ses­for­mand i Gol­den Days. Hun stif­te­de i 2010 Han­sen Agen­da, som i maj 2017 blev til Han­sen & Ers­bøll Agen­da med Char­lot­te Ersbøll.
  • Mar­tin Høy­er-Han­sen, CEO i North-East Fa­mily Office 
    • Mar­tin Høy­er-Han­sen er cand.merc.aud., har en ma­ster i skat og er en er­fa­ren statsau­to­ri­se­ret re­visor. Han er des­u­den for­mand for den nystif­te­de Lil­je­borg­fon­den og med­lem af be­sty­rel­sen i Julemærkefonden.
  • Le­ne Tang­gaard Pe­der­sen, pro­fes­sor på In­sti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion og Psy­ko­lo­gi på Aaal­borg Universitet 
    • Le­ne Tang­gaard Pe­der­sen er cand.psych., ph.d. og er des­u­den med­lem af be­sty­rel­ser­ne i Nord­jy­ske Me­di­er A/S og af In­ge Le­h­manns Le­gat af 1983.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer