Lemvig Kommune

Lemvig Kom­mu­ne har ik­ke en stra­te­gi el­ler po­li­tik for fun­dra­i­sing, men har en sam­ar­bejds­af­ta­le med kon­su­lent­fir­ma­et Team2, som hjæl­per ved an­søg­nin­ger i spe­ci­el­le til­fæl­de. El­lers er det kom­mu­nens eg­ne me­d­ar­bej­de­re, der står for fundraising.

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: