Varde Kommune

Var­de Kom­mu­ne er ved at ud­ar­bej­de et ud­kast til en ny of­fi­ci­el handleplan/strategi for fun­dra­i­sing, som for­ven­tes god­kendt af di­rek­tio­nen i lø­bet af for­å­ret 2018.

Fundraising-strategi

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: