Mariagerfjord Kommune

Ma­ri­a­ger­fjord Kom­mu­ne har in­gen fun­dra­i­sing­po­li­tik og hel­ler in­gen fun­dra­i­sings­tra­te­gi, men der er ned­sat en tværkom­mu­nal net­værks­grup­pe, der ar­bej­der med fun­dra­i­sing. I 2018 for­modes det, at en ar­bejds­grup­pe un­der net­værks­grup­pen vil ud­ar­bej­de en fun­dra­i­sings­tra­te­gi for kommunen.

Fundraising-strategi
  • Stra­te­gi for fun­dra­i­sing er un­der udarbejdelse/under ved­ta­gel­se (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: