Helsingør Kommune

Hels­in­gør Kom­mu­ne har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi, som er god­kendt el­ler be­hand­let af di­rek­tion el­ler kommunalbestyrelse.

Kom­mu­nen har fo­kus på at ind­hen­te EU-mid­ler. Men fun­dra­i­sing fra EU-mid­ler ind­går ik­ke i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se om kom­mu­nal fundraising.

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: