Syddjurs Kommune

Fun­dra­i­sing ind­går i Syd­djurs Kom­mu­nes ci­vil­sam­funds­stra­te­gi og land­di­strikt­spo­li­tik. Men fun­dra­i­sing som ale­ne ved­rø­rer kom­mu­ner­nes fri­vil­li­ge for­e­nin­ger mm., og ik­ke sel­ve kom­mu­nens øko­no­mi, ind­går ik­ke i Dan­marks Fon­des undersøgelse.

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: