Billund Kommune

Stra­te­gi- og Hand­le­pla­ner­ne for fun­dra­i­sing er god­kendt af chef­grup­pen i So­ci­al- og Sund­heds­for­valt­nin­gen i marts 2015.

Fundraising-strategi

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: