Hillerød Kommune

Fem af Hil­le­rød By­rå­ds par­ti­er har ind­gå­et for­lig om bud­get­tet for 2017-2020. Par­ti­er­ne har blandt an­det be­slut­tet at sæt­te mid­ler af til fun­dra­i­sing. I ”For­lig om Bud­get 2017-20” fra d. 31. au­gust 2016 står der:

“For­valt­nin­gen frem­læg­ger et for­slag til po­li­tisk be­hand­ling af, hvor­dan en fun­dra­i­sing-funk­tion kan va­re­ta­ges i for­valt­nin­gen og bi­dra­ge til at op­nå de mål­sæt­nin­ger som bl.a. frem­går af Hil­le­rød Kom­mu­nes vision.”

Læs he­le bud­get­for­li­get her: hil​lerod​.dk/​m​e​d​i​a​/​2​6​1​8​2​5​/​f​o​r​l​i​g​s​t​e​k​s​t​e​n​-​e​n​d​e​l​i​g​.​pdf

Fundraising-strategi
  • Stra­te­gi for fun­dra­i­sing er un­der udarbejdelse/under ved­ta­gel­se (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: