Annoncespot_img

Nordea-fonden udpeger to observatører til bestyrelsen

Det sker for at sikre kontinuitet og gode overgange i forbindelse med udskiftninger i bestyrelsen, oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Pro­fes­sor No­e­mi Katz­nel­son og sko­vri­der Sø­ren Hald bli­ver ob­ser­va­tø­rer i Nor­dea-fon­den og Tiet­gen­fon­den (Fo­to: Nordea-fonden)

Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se har ud­pe­get to nye med­lem­mer til be­sty­rel­sen, som får sta­tus af observatører.

Pro­fes­sor No­e­mi Katz­nel­son og sko­vri­der Sø­ren Hald er valgt på bag­grund af stær­ke kom­pe­ten­ce­pro­fi­ler, som mat­cher fon­dens vær­di­er og de­res sto­re fag­lig­hed in­den for go­de liv for børn og un­ge og go­de liv i det fri.

Det op­ly­ser Nor­dea-fon­den i en pressemeddelelse.

”Ud­peg­ning af ob­ser­va­tø­rer sker med hen­blik på at sik­re kon­ti­nu­i­tet og go­de over­gan­ge i for­bin­del­se med ud­skift­nin­ger i be­sty­rel­sen. Et ek­ster­nt re­k­rut­te­rings­fir­ma har bi­stå­et fon­den med search på bag­grund af kom­pe­ten­ce­be­skri­vel­ser ud­ar­bej­det af fon­den,” frem­går det af pressemeddelelsen

No­e­mi Katz­nel­son og Sø­ren Hald får og­så ob­ser­va­tør­sta­tus i Tiet­gen­fon­den, der tid­li­ge­re hed Nor­dea Bank-fonden.

I beg­ge be­sty­rel­ser vil de mod­ta­ge ho­norar sva­ren­de til et me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem, frem­går det af fon­de­nes hjem­mesi­der.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer