Tine Pernille Rohde tiltræder som administrationschef i BRFfonden

Tine Pernille Rohde er pr. 1. maj 2019 tiltrådt en nyoprettet stilling som ad­mi­ni­stra­tions­chef i BRFfonden, hvor hun fremadrettet skal varetage administration mv.

Tine Pernille RohdeDen dag­li­ge le­del­se i fon­den va­re­ta­ges så­le­des frem­over af ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Kri­sti­an May, sam­men med Ti­ne Per­nil­le Rohde. 

Bag­grun­den for ud­vi­del­sen af se­kre­ta­ri­a­tet er en for­vent­ning om et sti­gen­de ak­ti­vi­tets­ni­veau i BRF­fon­den i for­bin­del­se med iværk­sæt­tel­se af stra­te­gi­en om etab­le­rin­gen af håndværkskollegier.

Ti­ne kom­mer fra en stil­ling som Execu­ti­ve As­si­stant i MT Høj­gaard Holding.

Læs me­re om BRF­fon­den på fon­dens nye hjem­mesi­de.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer