Annoncespot_img

Ny analyse fra Fondenes Videnscenter sætter fokus på kulturbevillinger

I 2017 bevilgede fondene i alt 2,2 mia. kr. til kultur­om­rå­det. De offent­lige institu­tioner mod­tog 1 mia. kr. eller 47 pct. af pengene, viser en ny analyse fra Fondenes Videns­center, som sætter fokus på fonde­nes bidrag til kultur­området.

Ser man bort fra de over 10 mia. kr. be­vil­get til forsk­ning i 2017, så går de fle­ste fonds­mid­ler til bl.a. mu­se­er, te­a­tre, mu­sik, bil­led­kunst, lit­te­ra­tur – med ét ord ‘kul­tur’. I alt 2,2 mia. kr. gik nem­lig fra de pri­va­te fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger til kulturområdet.

Det er én af ho­ved­po­in­ter­ne fra en net­op of­fent­lig­gjort ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der er ba­se­ret på tal fra Dan­marks Sta­ti­stik og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets Kulturstatistik.

Den nye ana­ly­se vi­ser og­så, at fon­de­nes bi­drag på 2,2 mia. kr. ud­gør i alt 11 pct. af de sam­le­de dan­ske kul­tur­be­vil­lin­ger på 19,2 mia. kr. for 2017, der be­står af mid­ler fra fon­de, kom­mu­ner og stat.

Det su­verænt mest støt­te­de kul­tu­r­om­rå­de er mu­se­ums­om­rå­det, der med me­re end 1 mia. kr. i 2017-be­vil­lin­ger modt­og over fi­re gan­ge så man­ge mid­ler som sce­ne­kun­st­om­rå­det på an­den­plad­sen, der modt­og be­vil­lin­ger for i alt 224 mio. kr.

Læs me­re om fon­de­nes kul­tur­be­vil­lin­ger i 2017 i den nye ana­ly­se her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer