3 ud af 4 stemte digitalt ved Trygfondens valg

Tryghedsgruppens valg til repræsentantskabet i Region Syddanmark er afsluttet med en stemmeprocent på 8,3. Heraf valgte 73 procent at stemme digitalt. Peter Gæmelke var blandt de genvalgte, mens forhenværende bestyrelsesmedlem Jens Iwer Pedersen ikke opnåede valg.

Tryghedsgruppen
 
Det år­li­ge valg til Tryg­heds­grup­pens (Tryg­fon­dens) re­præ­sen­tant­skab blev i år af­holdt i Re­gion Syd­dan­mark, som har 15 af de 70 plad­ser i repræsentantskabet.

14.531 af re­gio­nens stem­me­be­ret­ti­ge­de for­sik­rings­kun­der i Tryg For­sik­ring valg­te at be­nyt­te de­res stem­me­ret, sva­ren­de til en stem­me­pro­cent på 8,3. Af dem stem­te 73 pro­cent di­gi­talt, op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

18 kan­di­da­ter hav­de meldt sig, her­i­blandt det nu­væ­ren­de med­lem af be­sty­rel­sen i Tryg­heds­grup­pen, Pe­ter Gæ­mel­ke, som med 1.297 stem­mer ind­t­og en tred­je­plads. Flest stem­mer fik Al­lan Kru­se (1.735). Der­i­mod var Jens Iwer Pe­der­sen blandt de tre kan­di­da­ter, som ik­ke fik stem­mer nok til at bli­ve valgt. Jens Iwer Pe­der­sen sad i Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se fra 2007 til 2014 og var næst­for­mand fra 2009 til 2014.

De fem­ten valg­te re­præ­sen­tan­ter er:

 • Al­lan Kru­se (Svend­borg)
 • Den­nis Ør­sted Pe­ter­sen (Søn­der­borg)
 • Hel­le Taul­b­jerg (Aa­ben­raa)
 • Hen­rik Bruhn (Vej­le)
 • Hen­rik Horup (Oden­se)
 • Ja­ne Heit­mann (Faa­borg)
 • Lars Erik Hor­ne­mann (Svend­borg)
 • Le­na Bauns­gaard Pe­der­sen (Oden­se)
 • Li­ne Be­hr­mann Knud­sen (Vej­le)
 • Lis­beth Oxholm An­der­sen (Tøn­der)
 • Me­re­te Paarup (Kol­ding)
 • Mi­k­kel Lin­net (Ha­der­s­lev)
 • Pe­ter Gæ­mel­ke (Vej­en)
 • Po­ul An­der­sen (Mid­del­fart)
 • Tor­ben Jen­sen (Es­b­jerg).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer