Eivind Kolding og Peter Schwarz indtræder i Leo Fondet

Tidligere topchef i Novo A/S, Eivind Kolding og professor ved Rigshospitalet, Peter Schwarz er nye bestyrelsesmedlemmer i Leo Fondet.

Peter Schwarz & Eivind Kolding
Pe­ter Schwarz & Ei­vind Kolding

Tid­li­ge­re top­chef i Dan­ske Bank og No­vo A/S, Ei­vind Kol­ding er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen i Leo Fon­det sam­men med pro­fes­sor og over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let Pe­ter Schwarz. Det skri­ver Dag­bla­det Bør­sen den 3. april.

Pe­ter Schwarz er over­læ­ge ved en­dokri­no­lo­gi­ske kli­nik og le­der af Forsk­nings­cen­ter for al­dring og oste­o­por­o­se på Rigshospitalet.

Ei­vind Kol­ding og Pe­ter Schwarz får plads i Leo Fon­dets be­sty­rel­se ef­ter Per Hå­kon Sch­midt og Gorm Thams­borg, der har sid­det i be­sty­rel­sen i hen­holds­vis 16 og 17 år, skri­ver Børsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer