Ny formand for Den Berlingske Fond

Erhvervsmanden Fritz Schur er valgt som ny formand i Den Berlingske Fond efter Bjørn Høi Jensen.

Fritz Schur er valgt til ny for­mand i Den Ber­ling­s­ke Fond

Den Ber­ling­s­ke Fond har valgt er­hvervs­man­den Fritz Hen­rik Schur som ny formand.

Det be­kræf­ter fon­den i en mail over for Fundats.

Fritz Schur af­lø­ser Bjørn Høi Jen­sen, som tid­li­ge­re på må­ne­den trå­d­te til­ba­ge som for­mand for at hel­li­ge sig et nyt me­di­e­pro­jekt sø­sat af tv-vær­ten og fil­min­struk­tø­ren Mads Brügger.

Iføl­ge Den Ber­ling­s­ke Fond er val­get af Fritz Schur som ny for­mand ef­ter Bjørn Høi Jen­sen sket den 11. april.

69-åri­ge Fritz Schur er en af dansk er­hvervs­livs mest mar­kan­te skik­kel­ser gen­nem man­ge år. Han har tid­li­ge­re blandt an­det væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand i Po­st­Dan­mark (se­ne­re Po­st­N­ord), SAS og Dong Ener­gy, og han ejer en ræk­ke ejendomme.

Be­sty­rel­sen be­står ud over Fritz Schur af Met­te Bo­ck, Jo­han He­ger­mann-Lin­den­cro­ne, An­ders Krab-Jo­han­sen, An­na Schram Vejl­by og Mar­tin Ågerup.

Den Ber­ling­s­ke Fond blev stif­tet 1. ja­nu­ar 1960 af det in­ter­es­sent­skab, der den­gang drev Det Ber­ling­s­ke Hus. Fon­den er en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion, som ejer ud­gi­ver­ret­tig­he­der­ne til de Ber­ling­s­ke pu­bli­ka­tio­ner, og står bag en ræk­ke pris­ud­de­lin­ger. Der kan ik­ke an­sø­ges om mid­ler fra fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer