Annoncespot_img

Nyt bestyrelsesmedlem i Sparekassen Bornholms Fond

Lene Kristine Frigaard er indtrådt i bestyrelsen for Sparekassen Bornholms Fond.

Le­ne Kri­sti­ne Fri­gaard, der og­så er med­lem i be­sty­rel­sen i Born­holms Ti­den­des Fond, er ind­t­rå­dt i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond i for­bin­del­se med be­sty­rel­sens årsregnskabsmøde.

Le­ne Kri­sti­ne Fri­gaard, Allinge:

  • Født: 1969
  • Ud­dan­nel­se: aka­de­mi­ø­ko­nom i turisme
  • Er­hverv: mar­ke­ting­ko­or­di­na­tor
  • Med­lem af an­dre be­sty­rel­ser: Born­holms Ti­den­des Fond, Nord­lands­hal­len, NH håndbold
  • Valgt til: 1.1.2020
  • Ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen: 27. fe­bru­ar 2017

Kil­de: Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer