Annoncespot_img

Danske Kulturbestyrelser holder konference med minister og fondsprofessor

Den 20. marts gæster kulturminister Mette Bock og professor Steen Thomsen Foreningen Danske Kulturbestyrelsern, når den afholder åben konference i forbindelse med generalforsamlingen.

Un­der tit­len Kul­tur­be­sty­rel­ser­nes stør­ste ud­for­drin­ger af­hol­der for­e­nin­gen Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser en kon­fe­ren­ce for al­le der ar­bej­der med kulturbestyrelser.

Blandt op­lægs­hol­der­ne er kul­tur­mi­ni­ster, Met­te Bo­ck, og pro­fes­sor ved CBS, Ste­en Thom­sen, der er eks­pert i be­sty­rel­ses­ar­bej­de og er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Kon­fe­ren­cen fin­der sted umid­del­bart for­ud for for­e­nin­gens år­li­ge generalforsamling.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer