Flere fonde støttede Danmarks Indsamling

Fondenes opbakning til Danmarks Indsamling fortsætter med at stige. I år støttede 21 fonde og fondslignende foreninger indsamlingen. Med Ole Kirks Fonds rekordstore bidrag udgør fondes andel knap 15 procent af det indsamlede beløb, viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse.

21 fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger bi­drog med i alt 13,3 mio. kr. til Dan­marks Ind­sam­ling 2017, sva­ren­de til 14,8 pro­cent af årets re­sul­tat på 90,1 mio. kr. Der­med ud­gør fonds­støt­ten til Dan­marks Ind­sam­ling en fort­sat sti­gen­de an­del af det sam­le­de indsamlingsresultat.

I 2015 ind­sam­le­de 13 fon­de 9,8 mio. kr. (se de bi­dra­gen­de fon­de i ta­bel­len nedenfor).

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015-17

2015
(kr.)
2016
(kr.)
2017
(kr.)
Ole Kirk’s Fond5.293.1756.381.6257.997.000
A.P. Møl­ler Fon­den / Ma­ersk Group2.000.0003.000.0002.000.000
For­e­nin­gen Roskil­de Festival1.000.0001.000.000
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond500.000500.000500.000
Byg­ma Fonden375.000500.000500.000
Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond250.000250.000250.000
Ot­to & Bir­t­he Bangs­dals Fond200.000
Be­ch­gaards Fond100.000100.000
El­sass Fonden100.000100.000
Enid In­ge­manns Fond100.000
Hem­pel Fonden100.000100.000100.000
Oti­con Fonden100.000100.000100.000
Spar Nord Fonden100.000
Toms Grup­pen Fond100.000
TORM Fon­den100.000100.000100.000
Østif­ter­ne f.m.b.a.100.000100.000
Gud­b­jörg og Ej­nar Ho­norés Fond50.000
Tu­borg­fon­det50.000
DS Smith Cha­ri­tab­le Foundation27.100
Brand af 1848 Fond25.00025.00025.000
KEN Fon­den25.000
Lys­gaard Fonden25.000
Lån & Spar Fond25.000
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond15.00015.00015.000
Den So­ci­a­le Udviklingsfond10.000
FDE Fon­den10.00010.00010.000
Rich Wit­hout Mo­ney Foundation10.000
Fon­de i alt9.018.17512.351.62513.299.100
He­le ind­sam­lin­gens re­sul­tat mio. kr.100,497,990,1
Fon­de­nes an­del i pct.8,9812,6214,77

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer