Annoncespot_img

Nordea-fonden sænker nyt dykkervrag ved Nordhavn

Søndag den 11. december får Københavns fritidsdykkere et nyt specialdesignet vrag at dykke på kun 100 meter fra Nordhavns moler. Den 20 meter lange betonpram sænkes med støtte fra Nordea-fonden.

På fi­re me­ter vand knapt 100 me­ter fra Nord­havns mo­ler får fri­tids­dyk­ke­re søn­dag 11. de­cem­ber kl. 12.00 Dan­marks før­ste by­næ­re vrag og huledyk.

Den nye dyk­ke­rat­trak­tion sæn­kes for en­den af Kat­te­gat­vej i Nord­havn. In­ter­es­se­re­de in­vi­te­res til at kom­me med dyk­ker­ud­styr og sprin­ge med i hav­nen ved be­gi­ven­he­den, op­ly­ser Nor­dea-fon­den i en nyhed om den nye un­der­vand­sat­trak­tion. Nor­dea-fon­den har støt­tet pro­jek­tet med en mil­li­on kroner.

”Li­ge­som hav­ne­ba­de­ne be­tød, at fle­re fik mod på at svøm­me i hav­nen, er vi over­be­vi­ste om, at til­ta­get vil in­spi­re­re og mo­ti­ve­re fle­re til at prø­ve sport­s­dyk­ning og op­da­ge den fa­sci­ne­ren­de na­tur un­der ha­vet,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, di­rek­tør i Nordea-fonden.

Sport­s­dyk­ke­re og ha­bi­le svøm­me­re får med be­ton­pram­men mu­lig­hed for at dyk­ke på et by­nært vrag, der er spe­ci­al­de­sig­net, så man og­så kan svøm­me ind i det og gå på op­da­gel­se i det spæn­den­de rum in­den i pram­men. De en­kel­te rum er de­sig­net for­skel­ligt med blandt an­det skjul til fisk og flot­te søj­ler med små ly­sind­fald, skri­ver Nor­dea-fon­den om pro­jek­tet på fon­dens hjem­mesi­de.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer