Annoncespot_img

Ny suppleant til bestyrelsen i Fondenes Videnscenter

Spar Nord Fondens direktør Steffen Nørgaard indtræder som suppleant i Fondenes Vi­dens­cen­ters bestyrelse efter den netop afholdte generalforsamling.

Steffen Nørgaard, direktør i Spar Nord Fonden
 
St­ef­fen Nør­gaard har si­den 2010 væ­ret di­rek­tør i Spar Nord Fon­den. Han er der­u­d­over næst­for­mand i Mu­sik­kens Hus, be­sty­rel­ses­for­mand i NOVI In­nova­tion A/S og be­sty­rel­ses­med­lem i Aal­borg Universitetsfond.

St­ef­fen Nør­gaard blev valgt af en enstem­mig ge­ne­ral­for­sam­ling uden modkandidater.

In­den sin an­sæt­tel­se som di­rek­tør i Spar Nord Fon­den var St­ef­fen Nør­gaard di­rek­tør for Spar Nord i Sæ­by, hvor han hav­de væ­ret si­den 1986.

Den nu gen­be­sat­te plads som sup­ple­ant til be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har væ­ret le­dig si­den den 17. de­cem­ber 2018. Her over­tog den tid­li­ge­re sup­ple­ant Bo Ry­gaard, di­rek­tør i Drey­ers Fond, en plads i be­sty­rel­sen, ef­ter fhv. di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, Chri­sti­an Hartvig, trå­d­te ud.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer