Nordea Bank-fonden – uddelinger 2018

Nordea Bank-fonden er en almen fond, der fra 2017-2019 primært uddeler støttekroner til projekter, der øger kendskab og attraktionsværdien af erhvervsuddannelser. Fonden uddelte sidste år 21,9 mio. kroner. Se listen over modtagere her.

Nor­dea Bank-fon­den er en al­men fond, der fra 2017-2019 pri­mært ud­de­ler støt­te­kro­ner til pro­jek­ter, der øger kend­skab og at­trak­tions­vær­di­en af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser. Fon­den ud­del­te sid­ste år 21,9 mio. kro­ner. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

ModtagerProjektBeskrivelseBeløb
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) DanmarkEUD for dygtige ungeProjektet skal styrke vejledningen af dygtige unge med fokus på brobygning og erhvervspraktik, så de kan træffe oplyste uddannelsesvalg, der matcher deres evner og interesser5.101.000
Foreningen DIVERSBoss Ladies – Fremtidens kvindelige håndværkereProjektet skal vække og vækste håndværkerdrømme hos unge kvinder og frisætte talent ved at styrke troen på egne kompetencer og øge trivslen blandt kvinder i håndværksfagene.4.000.000
Viden DjursAttraktive UddannelsespakkerProjektet skal på Djursland skabe en samlet, tværgående indsats for attraktive uddannelsespakker med praktikpladsgaranti fra dag ét i en virksomhed.2.299.000
Foreningen Industritekniker.nuUddannelsesbro til metalindustrienProjektet skal promovere industritekniker- og værktøjsmageruddannelserne som en spændende karrierevej for unge i grundskolen.2.000.000
UngdomsbyenErhvervsuddannelser - – er det noget for mig?Projektet skal give 2.000 elever konkret og praktisk viden om erhvervsuddannelser gennem møder med rollemodeller, rollespil, besøg på arbejdspladser og erhvervsskoler m.v.1.743.000
Mercantec, ViborgBygge-BoxenBygge-Boxen skal give elever i 2.-7. klassetrin adgang til at afprøve teori og praksis om erhvervsuddannelserne gennem afprøve teori og praksis om erhvervsuddannelserne gennem adgang til praksisnær undervisning i en container med byggegrej – Bygge-Boxen.1.581.000
Akademiet for Talentfulde Unge - ØstTalentprogram til unge på erhvervsskolerneDer udvikles og gennemføres et 1-årigt talentprogram, som kan styrke erhvervsskolernes profil og udvikle deres særligt alentfulde og entreprenante elever.1.533.000
KNORD - FrederikssundFaglig stolthed og fællesskaber på de merkantile erhvervsuddannelserProjektet skal skabe øget elevtrivsel ved at styrke fællesskabet i klassen og den faglige stolthed på tværs af grund- og hovedforløb på det merkantile EUD/EUX.1.495.000
Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, CELFTidlig vejledning for erhvervsuddannelseGennem samarbejde med folkeskoler i Guldborgsund Kommune skal projektet stimulere interessen for erhvervsuddannelserne hos elever og undervisere i 4., 5. og 7. klasse.861.000
Copenhagen Financial HubEtablering af Copenhagen Financial HubProjektet skal bidrage til at etablere København og Danmark som nordeuropæisk finanscenter med henblik på at tiltrække flere finansielle virksomheder og højtspecialiserede medarbejdere500.000
Next - Uddannelse KøbenhavnWe Mean Business!Gennem elevinitierede projekter opbygges et dynamisk studiemiljø, som gør uddannelserne mere attraktive og øger tiltrækningskraften blandt unge på den københavnske vestegn.351.000
MatematikcenterUdbredelse og forankring af af Webmatlive og Webmatematik på erhvervsuddannelserneProjektet skal sikre hjælp i matematik til elever på erhvervsuddannelserne med praksisnære eksempler på Webmatematik og online lektiehjælp på Webmatlive.350.000
Lyngby Kirkes MenighedsrådRenovering af Tietgens gravmælePrivatbankens stifter C. F. Tietgens gravmæle står på Lyngby Kirkegård. Gravmælet renoveres, så det kan bevares for eftertiden.92.000

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer