Cowifonden – uddelinger 2018

Cowifonden støtter formål inden for ingeniørkunsten, særligt gennem uddelinger til forskning og videreuddannelse. I 2018 uddelte fonden 16,6 mio. kr. Se modtagerne her.

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I 2018 ud­del­te fon­den 16,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbInstitutionProjekttitel
Jørn Christen Johnsen3.500.000Aquateam COWI ASFinansiering af forskning ved Aquateam COWI AS (beløb omregnet fra NOK 4500000)
Tjen Tjhin553.010COWI North Amerika Ltd.Videreudvikling af CAST (Computer-Aided Strut-and-Tie) – analyse- og projekteringsværktøj
Lia Leffland750.000ATVATV’s Science & Engineering Projekt. Fase II
Susanne Vedel Hjuler1.040.000COWI A/SKonkretisering og målbarhed af FN's Verdensmål
Rasmus Lyngdal-Christensen361.523COWI A/SReduktion af infralyd – en alternativ støjdæmpningsstrategi med brug af anti-støj og store højtalere
Rikke Seim50.000IDA Arbejdsmiljø og DTU Management EngineeringCOWIfonden støtter international konference om fremtidens arbejdsmiljø
Jiawei Wang20.000DTU ElektroForskningsophold ved New South Wales University, Sydney, Australien Integration af gas-, fjernvarme- og elnet – Integreret simuleringsrammeværk
Erla Hronn Hardardottir20.000Aarhus UniversitetForsikringsophold på New York University ved ”The Center for Experimental Social Science”
Jannie Knudsen450.000COWI A/S og Aarhus UniversitetInteraktionen mellem jord og pæl for borede, in situ-støbte pæle i stift ler og blød klippe. Erhvervs-ph.d.-projekt mellem Aarhus Universitet og COWI
Linh Cao Hoang3.996.750DTU BYG / COWI BTMKomplekse 3D-betonkonstruktioner - Computerbaseret beregningsværktøj & eksperimentelle undersøgelser
Asger Strange Olesen2.999.750COWI A/SBlockchain til biobaserede værdikæder - anvendelse af blockchain-teknologi til at sætte fart på bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed i biobaserede værdikæder
Katrine Bruhn Holck150.000Astra - Unge ForskereUnge Forskere - Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence for børn og unge med intresse for naturvidenskab, teknologi eller sundhedsvidenskab
Rasmus Østergaard150.000Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)UNF arbejder for udbredelsen af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
Hasse Højgaard Neve20.000Aarhus UniversityProduktivitetsopti-mering af renoveringsprojekter gennem brugen af lean værktøjer
Kaj Sand-Jensen292.263Københavns UniversitetCO2-afgasning fra danske søer og vandløb
Jakob Laigaard Jensen1.003.260COWI A/SBrandbeskyttelse af brokabler
Yanlin Shao232.142Danmarks Tekniske UniversitetProjektering og optimering af flydebroer. Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkeligt akkurate?
Pedro Carvalho305.220Aarhus UniversitetKul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer
Asbjørn Haaning Nielsen116.115Aalborg UniversitetUltra-mikrovægt til kvantificering af mikrogummi i miljøprøver
Inge Rørig-Dalgaard300.000Danmarks Tekniske UniversitetSaltskademysteriet - en rådgiver-udfordring
Thorben Simonsen20.000Copenhagen Business SchoolRum til Recovery - helende arkitektur i psykiatrien. Forskningsophold ved Royal Melbourne Institute of Technology
Anders Fjendbo Jensen30.000Danmarks Tekniske UniversitetData- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus på cykelinfra-struktur, trængsel og vejbelægning
Lisbeth Verner25.000NORDROCS 2018 v/ATV Fonden for Jord og GrundvandNORDROCS 2018 - crossing borders. Fællesnordisk konference om bekæmpelse af jord- og grundvandsforure-ning
Nicolaj Nørgaard Mühlbach20.000Aarhus UniversityEffekter for indvidet ved strukturelle forandringer. Forskningsophold på Stanford University
Carsten Andersen20.000Aarhus UniversitetForskningsophold ved Berkeley efterår 2018

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer