857 fonde betalte skat i 2020

Se listen over de 857 fonde, som betalte skat for indkomståret 2020. Samlet set løber provenuet fra beskatningen efter fondsbeskatningsloven op i mere end 460 millioner kroner.

Skat
857 fon­de be­tal­te næ­sten en halv mil­li­ard i skat i 2020. Se li­sten over de en­kel­te fon­des skat­te­be­ta­lin­ger i artiklen. 

Fon­de og for­e­nin­ger, der er om­fat­tet af en­ten fonds­lo­ven el­ler er­hvervs­fonds­lo­ven, er skat­teplig­ti­ge i hen­hold fonds­be­skat­nings­lo­ven. Fon­de­ne har fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, men de 857 fon­de hav­de skat­teplig­tig ind­komst i 2020.

Den stør­ste skat­tey­der blandt fon­de­ne var Po­ul Due Jen­sens Fond, der be­tal­te 63,8 mil­li­o­ner kro­ner i skat.

De filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger som Re­al­da­nia og Trygfonden/Tryghedsgruppen er ik­ke med på li­sten, da de mod­sat fond­skol­le­ger­ne er om­fat­tet af sel­skabs­skat­te­loven og ik­ke har fradrag for de­res ud­de­lin­ger. I 2020 be­tal­te Re­al­da­nia 360,7 mil­li­o­ner kro­ner i skat, mens Tryg­heds­grup­pen be­tal­te 578,6 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af skattelisterne.

Du kan læ­se me­re om fon­de og skat hos Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer