Finansfilantroper uddeler 2,1 milliarder kr.

Herreløs kapital fra nedlagte sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger står bag godt 20 procent af fondsbranchens almennyttige uddelinger. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,1 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over donationerne fra 58 filantropiske pengetanke fra finanssektoren.

Koo­pe­ra­tivt op­havFond el­ler for­e­ningSta­tusNo­terMod­ta­ge­re

- klik og se mod­ta­ge­re
Ud­de­lin­ger 2015

- i kroner
Spa­re­kas­ser
Bi­ku­ben­fon­denEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 77.000.000
Dan­ske Bank Fon­den for Aa­le­strup og OmegnIk­ke Er­hv. Fondn.a.15.000
Den Jy­ske Spa­re­kas­ses StøttefondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Durup Spa­re­kas­ses FondEr­hv. FondBy­for­ny­el­ses­pro­gram i Durup2.460.000
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.768.000
Fio­nia FondEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden4.475.000
Fon­den for Brørup SparekasseEr­hv. Fond0
Fon­den for Fyn­s­ke BankEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden3.394.000
Fon­den for Spa­re­kas­sen FarsøIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden500.000
Fon­den for Spa­re­kas­sen HimmerlandEr­hv. Fond0
Fon­den for Spa­re­kas­sen i SkalsIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Fon­den Spa­re­kas­sen MidtdjursIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.394.734
Fre­de­riks­berg­Fon­denEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 8.300.000
Fuur Spa­re­kas­ses FondEr­hv. Fond[popup_trigger id="1354" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]172.500
Gal­ten Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1359" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]269.796
Gjer­lev-Ens­lev Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1364" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]1.162.200
Has­sing-Vil­ler­s­lev Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fondn.a.
Hunstrup-Øste­rild Spa­re­kas­se FondenIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Hvid­b­jerg-Ørum Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden99.260
Jel­ling Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.593.539
Lol­lands­fon­denIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden100.000
Nor­dea-fon­denEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 489.000.000
Ravnkil­de Spa­re­kas­ses LegatfondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1366" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]25.000
Ros­lev Spa­re­kas­ses FondEr­hv. Fond[popup_trigger id="1368" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]258.230
Sned­sted-Nør­hå Spa­re­kas­ses Ju­bilæums FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden246.000
Spar Hvet­bo FondenEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden200.000
Spar Vest FondenEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden16.385.290
Spa­re­kas­sen Born­holms FondEr­hv. Fond Se mod­ta­ge­re hos fon­den 11.800.000
Spa­re­kas­sen Ho­bro FondenIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden6.202.397
Spa­re­kas­sen Løgum­klosters FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fondenn.a.
Spa­re­kas­sen Sjæl­land FondenEr­hv. Fond[popup_trigger id="1392" tag="span"]note[/popup_trigger]Se mod­ta­ge­re hos fonden0
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, BrovstIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.262.500
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, JerslevIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.501.900
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, KlokkerholmIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden1.016.138
Spar­kas­sen Midt Vest FondenEr­hv. Fond[popup_trigger id="1370" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]852.000
Spar­n­ord FondenEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden21.600.000
St. Brøn­dum Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden314.424
Syd­bank Søn­derjyl­lands FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden2.254.766
Trel­le­borg FondenEr­hv. Fond[popup_trigger id="1372" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]2.080.000
Tved Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond1.500.000
Ul­f­borg Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1395" tag="span"]note[/popup_trigger]Se mod­ta­ge­re hos fonden0
Vor­ning og Om­egns Spa­re­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1374" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]15.000
Gen­si­di­ge Forsikringsselskaber
Ærø Brand FondIk­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden57.000
Top­dan­mark FondenIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1376" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]275.000
Skads m.fl. Her­re­ders Brand­kas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond140.000
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 1844Ik­ke Er­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden407.000
GF Fon­denEr­hv. FondSe mod­ta­ge­re hos fonden400.000
Lol­land-Falsters og Lan­gelands Køb­stæ­ders Brandso­cie­tets FondIk­ke Er­hv. Fond125.000
Østif­ter­ne fmba.For­e­ningSe mod­ta­ge­re hos fonden7.973.000
Tryg­heds­grup­pen sm­ba (Tryg­fon­den)Med­lem­se­jet selskabSe mod­ta­ge­re hos fonden550.000.000
Brand af 1848 FondEr­hv. Fond4.457.000
Stevns Brand FondEr­hv. Fond526.000
For­e­nin­gen Nor­dea Liv & PensionFor­e­ning[popup_trigger id="1398" tag="span"]note[/popup_trigger]Se mod­ta­ge­re hos fonden0
Re­al­kre­dit­for­e­nin­ger
Re­al­da­nia fmba.For­e­ningSe mod­ta­ge­re hos fonden795.000.000
In­du­stri­ens FondEr­hvervs­dri­ven­de FondSe mod­ta­ge­re hos fonden125.700.000
BRF Fon­denEr­hvervs­dri­ven­de FondSe mod­ta­ge­re hos fonden0
Nykre­dits FondIk­ke Er­hv. Fond[popup_trigger id="1378" tag="span"]Se mod­ta­ge­re her[/popup_trigger]3.600.000
An­delskas­ser
Sdr. Lem An­delskas­ses FondIk­ke Er­hv. Fond406.000
16 an­dre andelskassefondeEr­hv. Fond[popup_trigger id="1400" tag="span"]note[/popup_trigger]0
2.148.283.674

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Denne tabel blev oprindelig bragt i følgende artikel:

Tabellen på denne side er senest opdateret:

  • 30. juni 2016

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer