Omkostninger pr. uddelingskrone

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået udgifterne til administration i et udsnit på 26 fonde og foreninger med meget forskellige sekretariatsfunktioner og filantropiske arbejdsmetoder. Omkostningsprocenterne svinger fra under 1 pct. til over 100 pct. af uddelingerne. I alt kostede det de 26 fonde i opgørelsen 531 mio. kr. at uddele godt 4,6 mia. kr. Det svarer til en gennemsnitlig omkostning på 11 øre per uddelingskrone.

Ud­de­lin­ger
(i mio. kr.)
Om­kost­nin­ger
(i mio. kr.)
Omk. i pct. af uddelinger
Ole Kirks Fond (2014-tal) 143,0 0,5 0,3
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond 218,8 2,1 1,0
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fonden 6,2 0,1 1,8
Den Fyn­s­ke Bladfond 16,4 0,7 4,4
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formål 780,8 42,2 5,4
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 49,7 2,7 5,5
Nor­dea-fon­den 489,0 28,7 5,9
Knud Høj­gaards Fond 91,0 6,1 6,7
Vil­lum Fonden 607,7 45,7 7,5
Lund­beck­fon­den 442,0 39,0 8,8
Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond 11,3 1,1 9,3
15. Ju­ni Fonden 38,8 3,9 10,0
Nykre­dits Fond 3,6 0,4 12,0
Ny Carls­berg­fon­det (2014 tal) 93,3 12,1 13,0
Van­fø­re­fon­den 6,6 0,9 13,3
In­du­stri­ens Fond 125,7 16,8 13,3
Bi­ku­ben­fon­den 77,0 11,2 14,5
Tryg-fon­den 560,0 85,0 15,2
Re­al­da­nia 760,8 132,0 17,4
Spies Fon­den (pr. 30. april 2015) 3,8 0,9 24,2
Nor­disk Kulturfond 27,7 7,1 25,6
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond 6,3 2,0 31,7
Spar Nord Fonden 21,6 6,9 31,9
Hem­pel Fonden 56,3 18,1 32,1
Østif­ter­ne 8,0 4,3 53,7
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 44,0 61,0 138,6
  • Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber, mo­der­fon­dens resultatopgørelse.

  • An­mærk­nin­ger:

    • Tilbageførte/bortfaldne be­vil­lin­ger er med­reg­net i årets be­vil­ge­de uddelinger.

    • Om­kost­nin­ger er be­reg­net som: Pro­jektom­kost­nin­ger, ad­mi­ni­stra­tion, hus­le­jeom­kost­nin­ger, be­sty­rel­ses­ho­norar, løn og af­skriv­nin­ger samt kapitalforvaltningsomkostninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Denne tabel blev oprindelig bragt i følgende artikel:

Tabellen på denne side er senest opdateret:

  • 29. september 2016

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer