KFI-fonden støtter købmændene i coronakrisen

KFI Erhvervsdrivende Fond har uddelt et tocifret millionbeløb til de frie købmænd. Fonden har bl.a. betalt for plexiglas-afskærmning ved kasserne.

I lø­bet af den se­ne­ste uge har KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ud­delt et to­cif­ret mil­li­onbe­løb til køb­mænd i den frie sektor. 

”Køb­mæn­de­ne spil­ler en vig­tig rol­le i lo­kal­sam­fun­det. Ik­ke mindst i den­ne tid, hvor sik­ker­he­den for bå­de me­d­ar­bej­de­re og kun­der er helt es­sen­ti­el,” skri­ver adm. di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, Terje List i en Lin­ke­din-op­da­te­ring om uddelingerne. 

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond er sto­rak­tio­nær i Da­gro­fa-kon­cer­nen, som står bag bl.a. Me­ny og Spar-købmændene. 

Et af ud­de­lings­pro­jek­ter­ne har til for­mål at mini­me­re ri­si­ko­en for smit­te med covid-19. Fon­den har be­talt for af­skærm­nin­gen af ple­xig­las, som bli­ver mon­te­ret ved kas­se­di­ske­ne i 550 bu­tik­ker i Da­gro­fas købmandskæder. 

”Vi er er rig­tig gla­de for, at vi med den­ne ud­de­ling kan væ­re med til at sik­re en mini­me­ring af smit­te­fa­ren hos køb­mæn­de­ne over he­le lan­det,” si­ger Ma­rie Scott Po­ul­sen, Ud­de­lings­chef hos KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer