Annoncespot_img

Fondenes Videnscenter er i luften med hjemmeside

Foreningen af fonde og filantropiske foreninger, Fondenes Videnscenter, er gået i luften med en hjemmeside og er nu klar til at tage imod ansøgninger om medlemskab.

Fondenes Videnscenter

Mens be­sty­rel­sen er i gang med at fin­de en se­kre­ta­ri­ats­chef for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, er fore­ning­en nu etab­le­ret på internettet.

fon​de​nesvi​dens​cen​ter​.dk kan man læ­se om for­e­nin­gens for­mål, op­ta­gel­ses­kri­te­ri­er og kontingentsatser.

Po­ten­ti­el­le med­lem­mer kan og­så sø­ge om op­ta­gel­se i for­e­nin­gen via et ansøgningsskema.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev stif­tet af 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i de­cem­ber sid­ste år. For­må­let er at styr­ke sam­ar­bej­de og vi­den­de­ling mel­lem fon­de­ne samt at øge of­fent­lig­he­dens kend­skab til fon­de­nes ram­me­vil­kår, de­res ak­ti­vi­te­ter og be­tyd­ning for samfundet.

Læs me­re om Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter her: Nyt vi­dens­cen­ter in­vi­te­rer fle­re fon­de til netværket

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer