Nordea-fondens bestyrelse suppleres

Fhv. bankchef for Nordea Danmark, Peter Schütze, overtager formandsposten i Nordea-fondens bestyrelse, der suppleres med tre nye medlemmer.

Nordea-fondens bestyrelse
Nor­dea-fon­dens bestyrelse

 

Fhv. ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea Bank Dan­mark A/S, Pe­ter Schütze, over­ta­ger for­mands­pos­ten i Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se ef­ter Mo­gens Hu­go, som ud­træ­der som føl­ge af fon­dens vedtægts­be­stem­te aldersgrænse.

Pe­ter Schütze bli­ver li­ge­le­des be­sty­rel­ses­for­mand for Nor­dea-fon­dens lil­le­sø­ster – den ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fond, Nor­dea Bank Fon­den, hvis be­sty­rel­se er iden­tisk med Nor­dea-fon­dens bestyrelse.

Tid­li­ge­re borg­me­ster i Aar­hus og nu­væ­ren­de di­rek­tør for VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge, Lou­i­se Ga­de, bli­ver ny næstformand.

Nor­dea-fon­den sup­ple­rer des­u­den be­sty­rel­sen med tre nye med­lem­mer, så­le­des at be­sty­rel­sen i den kom­men­de pe­ri­o­de ud­vi­des fra seks til ot­te med­lem­mer. De tre ny­til­t­rå­d­te med­lem­mer er:

  • Dort­he Gyl­ling Crü­ger, adm. di­rek­tør Sy­ge­hus Lillebælt
  • Mads Hyl­le­holt Bøtt­ger, adm. di­rek­tør Drags­holm Slot
  • Lens­gre­ve Chri­stof­fer Knuth, adm. di­rek­tør Knut­hen­borg Safaripark

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer