627 millioner kroner til ikke-almennyttige formål

Fondenes bevillinger til ikke-almennyttige formål udgjorde 2,4 procent af de samlede bevillinger i 2021.

Fonds­do­na­tio­ner til stif­ters fa­mi­lie er ik­ke-al­men­nyt­ti­ge bevillinger.

Mens 25.267 mil­li­o­ner kro­ner gik til al­men­nyt­ti­ge el­ler al­ment vel­gø­ren­de for­mål, be­vil­ge­de fon­de­ne 627 mil­li­o­ner kro­ner til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål i 2021.

Det vi­ser den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Dan­marks Statistik.

Det be­ty­der, at de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger ud­gør 2,4 pro­cent af fon­de­nes sam­le­de do­na­tio­ner på 25,9 mil­li­ar­der kroner.

Det før­ste gang at Dan­marks Sta­ti­stik op­gør om­fan­get af be­vil­lin­ger som ik­ke tje­ner et al­men­nyt­tigt el­ler al­ment vel­gø­ren­de formål.

Ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger kan ek­sem­pel­vis væ­re ud­de­lin­ger til fonds­stif­te­rens fa­mi­lie el­ler be­vil­lin­ger til virk­som­he­der el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner, som ik­ke kom­mer en bre­de­re kreds til gode.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer