Nikolai og Felix Fonden – uddelinger 2017

Nikolai og Felix Fonden uddelte i 2017 i alt 857.000 kr. fordelt med 577.000 kr. til kulturelle formål, 150.000 kr. til sociale og humanitære formål samt 130.000 kr. til forsknings- og uddannelsesmæssige formål. Se listen over modtagere her.

Ni­ko­lai og Fe­lix Fon­den ud­del­te i 2017 i alt 857.000 kr. for­delt med 577.000 kr. til kul­tu­rel­le for­mål, 150.000 kr. til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål samt 130.000 kr. til forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

ModtagerBeløbOmråde
Tobias Liebst Abildgaard30.000Forsknings- og uddannelsesmæssige formål
Sophie Amalie Weirsøe Fallesen30.000Forsknings- og uddannelsesmæssige formål
Peter Noe Christensen30.000Forsknings- og uddannelsesmæssige formål
Lars Bo Pedersen30.000Forsknings- og uddannelsesmæssige formål
Emil Fristed10.000Forsknings- og uddannelsesmæssige formål
René Pamperin30.000Sociale og humanitære formål
Læger uden Grænser30.000Sociale og humanitære formål
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom25.000Sociale og humanitære formål
Danmarks Bløderforening30.000Sociale og humanitære formål
Care Danmark35.000Sociale og humanitære formål
The Carl Nielsen Masterclass15.000Kulturelle formål
Statens Museum for Kunst25.000Kulturelle formål
Shane Brox og Peter Langdal482.250Kulturelle formål
Foreningen Læsø Kunstfestival10.000Kulturelle formål
Det Danske Drengekor25.000Kulturelle formål
Copenhagen Renaissance Music Festival20.000Kulturelle formål

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer