37 millioner kroner til religiøse formål

I modsætning til USA fylder religion bemærkelsesværdigt lidt i dansk fondsfilantropi.

Re­li­gion fyl­der lang mar­kant me­re i ame­ri­kansk filantropi.

De dan­ske fon­de be­vil­ge­de 37 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 380 be­vil­lin­ger til re­li­gi­øse for­mål i 2021.

Det vi­ser tal fra Dan­marks Statistik.

Det sam­le­de be­vil­lings­be­løb lød på 25,9 mil­li­ar­der kro­ner, og det står der­for klart, at kir­ke og re­li­gion fort­sat har en ube­ty­de­lig plads i den dan­ske fondsverden.

På det­te punkt ad­skil­ler den dan­ske fonds­sek­tor sig mar­kant fra ame­ri­kansk filan­tro­pi, hvor der hvert år do­ne­res langt over 100 mil­li­ar­der dol­lars til re­li­gi­øse for­mål fra fle­re for­skel­li­ge kil­der. Det kan du læ­se me­re om her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer