Eva og Henry Frænkels Mindefond – uddelinger 2017

Eva og Henry Frænkels Mindefond uddeler legater til støtte for læge­viden­skabelig forsk­ning inden for kræft-, hjerte- og kreds­løbs­sygdomme. I 2017 bevilgede fonden 18 le­ga­ter for 1,7 mio. kr. Se listen over de støttede forsknings­projekter her.

Eva og Hen­ry Fræn­kels Min­de­fond ud­de­ler le­ga­ter til støt­te for læge­viden­skabelig forsk­ning in­den for kræft-, hjer­te- og kreds­løbs­sygdomme. I 2017 be­vil­ge­de fon­den 18 le­ga­ter for 1,7 mio. kr. Se li­sten over de støt­te­de forsknings­projekter her.

ModtagerStilingInstitutionBeløbProjekt
Kira Bang BovéLæge, PhD studerendeKardiologisk forskningsafdeling, Bispebjerg Hospital75.000Undersøgelse af gruppe af kvinder med småkarsygdom i hjertet med henblik på om et program med diæt, træning mm. kan medføre klinisk bedring.
Jeanette Krogh PedersenLæge, PhD studerendeAfd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital75.000Studium af hjernesvulster med avanceret molekylærbiologisk diagnostik. Undersøgelserne foretages i samarbejde med forskere i Sverige og Tyskland.
Birgitte Brinkmann OlsenCand.scient., PhDNuklearmedicinsk Afdeling Odense Universitetshospital100.000Klinisk forskning, hvor der isoleres kræftceller og kræftstamceller fra lungecancer-patienter med henblik på nærmere udforskning af målrettet behandling med strålekilder koblet til sporstoffer.
Carla Maria Lourenço AlvesPostdoc, PhDOnkologisk afdeling, Odense Universitetshospital100.000Fortsatte studier af estrogen receptor positive, men resistensudviklende tilfælde af brystkræft.
Berit BoothLæge, PhD studerendeGynækologisk afdeling, Regionshospitalet i Randers75.000Sammenlignende studier af standard undersøgelse af livmoderhalsen over for en digitalt assisteret metode mhp bedre diagnostik af livmoderhalskræft.
Christina Byrne Faurskov AagaardLæge, PhD studerendeKlinik for Klinisk Fysiologi, Nuclearmedicin og PET, Rigshospitalet100.000Studier af hjertesvigt med ny metodik, hjerte-PET-CT scanning. Undersøgelserne foregår i samarbejde med de kardiologiske afdelinger i Københavnsområdet.
Thomas S.G. SehestedCand.med.Forskningsafdelingen i kardiovaskulær epidemiologi, Hjerteforeningen75.000Støtte til et studieophold på Stanford Universitetet, Californien, som baggrund for epidemiologisk udforskning af forskellige risikofaktorer for blodpropper ved samtidig anvendelse af flere forskellige medicintyper.
Charlotte Guldborg NyvoldProfessor, PhDHæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital75.000Molekylærbiologiske undersøgelser af lymfekræft-varianten Mantle Cell lymfom med udbredning til centralnervesystemet.
Line Bjerregaard StickCand. Scient.150.000Studier af strålingsmetoder ved anvendelse af partikelterapi med særligt henblik på at formulere de optimale og mest skånsomme behandlingsregimer i et internationalt samarbejde mellem Dansk Center for Partikelterapi, Onkologiske afdelinger i Aarhus, København, Oxford og Maryland.
Cecilie Utke RankLæge, PhD studerendeHæmatologisk afdeling, Rigshospitalet100.000Videregående studier af forskellige lægemidler som anvendes ved akut lymfoblastleukæmi hos yngre voksne. Arbejdet foregår i samarbejde med NOPHO gruppen, den nordisk-baltiske studiegruppe for børnekræft og leukæmi.
Line Rosenkilde Engel UllitsCand.scient.med. og Cand.scient.san.publ.Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet38.000Et studieophold ved Erasmus universitet mhp epidemiologiske forhold ved brystkræft.
Anneline Borchsenius SeegertStud.med., forskningsårsstuderendeInternational Center for Global Infectious Diseases, Afdeling for infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital75.000Feltstudier i Guinea-Bissau, stilende mod afklaring af sammenhæng med hjertesygdom/hypertension og tuberkulose. Arbejdet foretages i samarbejde med Bandim Health Project, Guinea-Bissau.
Rebecca ValentinCand.med.Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet100.000Et forskningsophold ved Dana Farber Cancer Institute, Boston, hvor hun foretager molekylærbiologiske og kliniske undersøgelser af patienter med behandlingsresistent kronisk lymfatisk leukæmi.
Thomas Yssing MichaelsenStud.scient.Forskningsenheden ved Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital50.000Innovative bioinformatiske undersøgelser vedrørende lymfekræft. Arbejdet foregår i samarbejde med Sektion für Hämatopathologie und Lymphknotenregister, Institut für Pathologie, Campus Kiel.
Merete OslerProfessor, overlæge, dr.med., PhDForskningscenteret for forebyggelse og sundhed, Københavns Universitet150.000Epidemiologiske undersøgelser af sammenhængen mellem depression og hjertesygdom, baseret på danske registerdata.
Mette MadsenLektor, cand.scient., PhD.Institut for Biomedicin, Biokemisk afdeling, Aarhus Universitet100.000Yderligere anskaffelse af analyseapparatur, der anvendes til undersøgelser af proteinet megalins betydning for spredning af modermærkekræft. Mette Madsen viderefører hermed de undersøgelser, som fondet også sidste år støttede.
Marcus HansenBiomedicinsk ingeniørHæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshosptal50.000Videre udvikling af analysesoftware, der kan anvendes til fortolkning af genetiske ændringer i lymfekræft- og leukæmiceller. Udviklingen sker i samarbejde med Odense Universitetshospital. Marcus Hansen viderefører hermed det arbejde, som fondet også sidste år støttede.
Anders NordholmLæge, PhD studerendeNefrologisk Afdeling, Rigshospitalet200.000Forskningsophold ved Department of Nephrology and Hypertension, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel, hvor han foretager dyreeksperimentelle studium af Klotho-genet, som menes at udøve beskyttende effekt mod åreforkalkning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer