Marie-Louise Bjerg indtræder i bestyrelsen i Industriens Fond

Industriens Fonds bestyrelse har i forbindelse med sit årsmøde valgt adm. direktør Marie-Louise Bjerg som nyt bestyrelsesmedlem.

Marie-Louise Bjerg

Ma­rie-Lou­i­se Bjerg er adm. di­rek­tør i Mo­un­tain Top In­du­stri­es ApS og har er­fa­ring med bå­de le­del­se, pro­duk­t­ud­vik­ling, pro­duk­tion, af­sæt­ning og stra­te­gi­im­ple­men­te­ring, li­ge­som hun og­så ken­der til ud­dan­nel­ses- og kom­pe­ten­ce­be­ho­vet i industrien.

Det op­ly­ser In­du­stri­ens Fond i en pressemeddelelse.

Ma­rie-Lou­i­se Bjerg er des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen i Dansk In­du­stri Hovedstaden.

Hun er­stat­ter Tor­ben Svan­holm, adm. di­rek­tør i RM Rich. Mül­ler A/S, som hav­de med­delt, at han ef­ter me­re end 12 år i be­sty­rel­sen ik­ke øn­ske­de genvalg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer