Kommuner

Kommunale strategier og retningslinjer for ekstern fundraising

Re­search: Be­ne­dik­te Lø­je Nielsen

Kom­mu­nerHar stra­te­gi ved­ta­get i by­råd el. di­rek­tionHar ret­nings­lin­jer el. vej­led­ning­er om fund­rai­singStra­te­gi for fund­rai­sing er und­er ud­ar­bej­del­se/ved­ta­gel­seHar ik­ke stra­te­gi el­ler retningslinjer
– An­tal kommuner:1510667
Al­bert­slundx
Al­le­rødx
As­sensx
Bal­lerupx
Bil­lundx
Born­holms Regionskommunex
Brønd­byx
Brøn­der­s­levx
Dra­gørx
Ege­dalx
Es­b­jergx
Fa­nøx
Favrskovx
Faxex
Fre­dens­borgx
Fre­de­ri­ciax
Fre­de­riks­bergx
Fre­de­riks­havnx
Fre­de­riks­sundx
Fu­re­søx
Faa­borg-Midt­fynx
Gen­tof­tex
Gladsaxex
Glo­strupx
Gre­vex
Gribs­kovx
Guld­borgs­undx
Ha­der­s­levx
Halsnæsx
He­den­stedx
Hels­in­gørx
Her­levx
Her­ningx
Hil­le­rødx
Hjør­ringx
Hol­bækx
Holste­brox
Hor­sensx
Hvi­d­ov­rex
Hø­je-Taa­strupx
Hørs­holmx
Ikast-Bran­dex
Is­højx
Jam­mer­bugtx
Ka­lund­borgx
Ker­te­min­dex
Kol­dingx
Kø­ben­havnx
Kø­gex
Lan­gelandx
Lej­rex
Lemvigx
Lol­landx
Lyng­by-Ta­ar­bækx
Læ­søx
Ma­ri­a­ger­fjordx
Mid­del­fartx
Mor­søx
Nord­djursx
Nord­fynx
Ny­borgx
Næst­vedx
Od­derx
Oden­sex
Od­s­her­redx
Ran­dersx
Re­bildx
Ring­kø­bing-Skjernx
Ring­s­tedx
Roskil­dex
Ru­der­s­dalx
Rø­d­ov­rex
Sam­søx
Sil­ke­borgx
Skan­der­borgx
Ski­vex
Sla­gel­sex
Sol­rødx
Sorøx
Stevnsx
Stru­erx
Svend­borgx
Syd­djursx
Søn­der­borgx
Thi­stedx
Tøn­derx
Tår­n­byx
Val­lens­bækx
Var­dex
Vej­enx
Vej­lex
Ve­st­him­mer­landx
Vi­borgx
Vor­ding­borgx
Ærøx
Aa­ben­raax
Aal­borgx
Aar­husx
An­tal kom­mu­ner1510667

– op­da­te­ret d. 16. ja­nu­ar 2018 kl. 13.40

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: