Frederiksberg Fonden – uddelinger 2018

Fre­de­riks­berg Fon­den er en vel­gø­ren­de, er­hvervs­dri­ven­de fond, som har til for­mål at støt­te ak­ti­vi­te­ter på Fre­de­riks­berg, som en­ga­ge­rer, for­ny­er og un­der­støt­ter by­ens ud­vik­ling. I 2018 ud­del­te fon­den 9,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

Fre­de­riks­berg Fon­den er en vel­gø­ren­de, er­hvervs­dri­ven­de fond, som har til for­mål at støt­te ak­ti­vi­te­ter på Fre­de­riks­berg, som en­ga­ge­rer, for­ny­er og un­der­støt­ter by­ens ud­vik­ling. I 2018 ud­del­te fon­den 9,6 mio. kr. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjektOmråde
Tycho Brahe Planetarium250.000Partnerskab FrederiksbergskolerOpvækst
Riddersalen200.000Lokaleindretning skoler og prøverOpvækst
Musikmuseet200.000Treårig aftale om musik i skolenOpvækst
Danmarks Underholdningsorkester200.000Skolekoncert Sebastian 70 år i 2019Opvækst
BLOOM200.000Skoletilbud og ungesceneOpvækst
Face The World197.500De Der Rammes undervisningsmaterialeOpvækst
Børnebasketfonden162.000Partnerskab forlængelse tre skoleårOpvækst
KU De Veterinære Samlinger (Landbohøjskolen)150.000Formidling til skoler mfl.Opvækst
Institutionsanbragte Børn139.500Julen 2018Opvækst
Skolen ved Nordens Plads118.125SvømmetilbudOpvækst
Foreningen Nydansker106.100MentorforløbOpvækst
Ungdommens Røde Kors105.000Ferielejre 2019Opvækst
Teater Kriskat100.000Udeforestilling for børnOpvækst
Frelsens Hær100.000Julen 2018Opvækst
Røde Kors Hovedstaden100.000Julen 2018Opvækst
CONTACT95.278UngdomsdramatikOpvækst
STRØM95.000Skøjtedisco og børne-raveOpvækst
Mødrehjælpen85.000SommeropholdOpvækst
Frederiksberg Sport Stacking78.000Partnerskab 2018-2020Opvækst
CPH PIX Buster50.000Filmfestival børn 2018Opvækst
Frederiksberg Sogns Pigekor50.000CanadarejseOpvækst
Det Lille Teater50.000Billetpulje 0. klasserOpvækst
Børnenes Kontor50.000Julen 2018Opvækst
Mødrehjælpen50.000Julen 2018Opvækst
Frederiksberg Teater39.000Udstyr børneforestillingerOpvækst
Foreningen GENKLANGE33.000Koncertrække for børnOpvækst
Frederiksberg Ungdomsskole25.000Paris på CykelOpvækst
Skak for sjov25.00010 Års JubilæumOpvækst
Projekt Q-værk25.000Flyttehjælp 2019Opvækst
Mathilde Passer mfl.20.000Ungdomsforestilling RiddersalenOpvækst
FDF 7. kreds20.00075 år jubilæumOpvækst
Banjo Billedskole19.000Kunstskole 2019Opvækst
KFUM Slotsgruppen10.000Udstyr til Norges-rejseOpvækst
Daniel Fladmose5.000Workshop for unge komponisterOpvækst
Slots- og Kulturstyrelsen800.000Projekt Central ParkOplevelser
SLÆNG247.500Kulturnetværk 2019-2021Oplevelser
Golden Days200.000Historisk Festival 2018Oplevelser
Music Confucius Institute200.000Panda Suite orkestermusikOplevelser
Aveny-T100.000SKAM 2Oplevelser
Cisternerne100.000Sæsonudstilling 2019 SuperflexOplevelser
Altinget100.000Kulturanalyse med delprojekt FrederiksbergOplevelser
Teateremsemble Partner in Crime85.000Jul i SkilsmisselandOplevelser
STRØM75.000Festival 2018Oplevelser
Resonans75.000Festival 2019Oplevelser
Foreningen Carpark75.000Festival 2019Oplevelser
Stereo Exchange50.000Etablering udstillingssted mv.Oplevelser
Teater Clapclap50.000Forestillingen Gender is OverOplevelser
KLANG50.000Musikfestival 2019Oplevelser
AKT1 på Aveny50.000Det Sidste BryllupOplevelser
TEDxFrederiksberg50.0002019-eventOplevelser
FRB:DOX50.000Filmfestival 2019Oplevelser
Juicebox47.500Musikevent BispeengbuenOplevelser
Møstings Hus40.000Jubilæumsudstilling Hanne VarmingOplevelser
Arbejdsgruppe Gunnar Berg40.000Otte koncerterOplevelser
Alhambra35.000Borgerskabte arrangementerOplevelser
Frederiksberg Brass Band33.875AlthornOplevelser
Cowbell32.000Copenhagen Jazz på Betty Nansen 2018Oplevelser
Per Vincents30.000Hit House 2018Oplevelser
Kunstnergruppe30.000Metal på MusikmuseetOplevelser
Lukaskoret28.850KoncertopførelseOplevelser
Moderne Mandag25.000Koncertrække 2018Oplevelser
Lindevang Kirke25.000KulturhøjskoleOplevelser
Den Danske Strygekvartet25.000KoncertrækkeOplevelser
Frederiksberg Sogn25.000Koncert og debataftenerOplevelser
Dramafronten24.000Ameridansk på Betty NansenOplevelser
Dansk Fløjte Festival15.000KoncerterOplevelser
Dansk Selskab for Russisk Musik12.000Koncertstøtte 2019Oplevelser
Carpark1.000.000URBAN13 etableringMedborgerskab
FrederiksbergFonden250.000Pulje til nordisk fællesskabMedborgerskab
Retten på Frederiksberg200.000Kunstværket SkyggenMedborgerskab
Frederiksberg Kommune153.563Lydanlæg på Solbjerg PladsMedborgerskab
AB Skolevænget150.000GavlmalerierMedborgerskab
Aalund Urban Consulting112.434NabomøblerMedborgerskab
GAME75.000Ungeaktivering i udsatte boligområderMedborgerskab
Parasport Frederiksberg50.000Racerunning Cup 2018Medborgerskab
Amatørorkesteret Plenum25.687KoncertprojektMedborgerskab
SymfUni25.000To koncerterMedborgerskab
Områdefornyelsen Nordens Plads20.000HøjskoledageMedborgerskab
Sportskollektivet20.000AktivitetsteltMedborgerskab
Klub for etniske kvinder i Stjernen20.000DriftsstøtteMedborgerskab
FDF 6 Flintholm20.000EnergiforbedringMedborgerskab
Zoologisk Have350.000Partnerskab forlængelse 2018-2020Det gode formål
FrederiksbergFonden300.000Frederiksberg Priserne 2018Det gode formål
Teaterflisen på Frederiksberg Alle225.0002019-2021Det gode formål
Frederiksberg Erhverv207.783Business Districts undersøgelseDet gode formål
Falkonergårdens Gymnasium200.000Kunstnerisk udsmykningDet gode formål
Erindringsfabrikken Julesaloner 201846.000Julesaloner 2018Det gode formål
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium45.000Julekoncerter 2018Det gode formål
Netværksstedet Thorvaldsen38.500Sommerferietilbud 2018Det gode formål
Dansk Center for Reminiscens25.941Udstilling BethaniahjemmetDet gode formål
Café Paraplyen25.000DriftstilskudDet gode formål
Nynne Savery25.000Gadeudstilling under Royal RunDet gode formål
Foreningen Norden25.000Sankt Hans Aften 2018Det gode formål
SAND15.000Julegavekort til hjemløseDet gode formål
Veteranhjem København10.000Webstream foredrag 2018Det gode formål

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…