Mads Akselbo Holm indtræder i Sparekassen Bornholms Fond

Den forhenværende direktør for Folkemødet Mads Akselbo Holm er valgt til bestyrelsen i Sparekassen Bornholms Fond.

Mads Akselbo Holm (foto: Foreningen Folkemødet)
Mads Ak­sel­bo Holm (fo­to: For­e­nin­gen Folkemødet)

Be­sty­rel­ses­for­mand i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond Jens Ol­sen fra­træ­der po­sten som føl­ge af den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se på 70 år. 

Det skri­ver net­a­vi­sen Born​holm​.nu

Fon­dens hid­ti­di­ge næst­for­mand Pe­ter Stan­ge Jen­sen er valgt som ny for­mand, og Le­ne Fri­gaard som ny næstformand.

Sam­ti­dig er for­hen­væ­ren­de di­rek­tør for For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Mads Ak­sel­bo Holm ind­valgt som nyt me­nigt bestyrelsesmedlem. 

”Stolt og yd­myg over at ind­træ­de i Spa­re­kas­sen Born­holms Fonds be­sty­rel­se. Ser enormt me­get frem til sam­ar­bej­det med den øv­ri­ge be­sty­rel­se og di­rek­tion,” skri­ver Mads Ak­sel­bo Holm på sin Linkedin-profil. 

Be­sty­rel­sen i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond:

  • Pe­ter Stan­ge Jen­sen, formand
  • Le­ne Fri­gaard, næstformand
  • An­na So­fie Poulsen 
  • Po­ul Ko­fo­ed Hansen
  • Mads Ak­sel­bo Holm 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer